COUNSELING/ COACHING

 

Counseling en coaching, wat en voor wie ?

 

Counseling is een vorm van kortdurende psychosociale begeleiding en voornamelijk oplossingsgericht.
Samen met jou wil ik op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen voor klachten waar je alleen niet uitkomt.

 

 

 

Dit doen we door:
•    Je innerlijke krachten te verkennen en te mobiliseren om crisissituaties het hoofd

      te bieden, faalangst te overwinnen, uit depressies te komen, keuzes te maken,

      persoonlijke doelen te ontwikkelen.
•    Het herkennen en veranderen van onbewuste patronen die je belemmeren.

Verbeeldingskracht:
Ik maak ook gebruik van je voorstellingsvermogen. Door geconcentreerde aandacht naar binnen te richten kun je gewoonte-denkkaders makkelijker doorbreken.        

Ook door gebruikmaking van ontspanningstechnieken lukt het je vaak beter om bij je krachten te komen en belemmeringen minder op de voorgrond te laten staan.
Onderwerpen en technieken waarin ik getraind ben: intake en diagnostiek, oplossingsgericht
counselen, NLP, geweldloze communicatie, werken met logische niveaus, hypnose, metaforen, dromen, symbooldrama, innerlijk kind werk, Narratieve therapie.

Integratieve psychotherapie:
Na mijn opleiding tot counselor heb ik de opleiding voor Integratieve psychotherapie gevolgd, de opleiding tot Mindfulnesstrainer en de opleiding Narratieve therapie. Dit betekent dat ik nog beter toegerust ben om ook complexere problematiek goed op te kunnen vangen.

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek maken we kennis met elkaar en verkennen we de hulpvraag. Daarna stel ik een plan van aanpak op en maak ik een inschatting van de duur van het traject. Over het algemeen zijn 6 tot 10 sessies voldoende. Bij zeer ingrijpende veranderingen of problemen meer dan 10. Sessies duren één uur.

Indien u door omstandigheden niet in staat bent om naar de praktijk te komen bestaat de mogelijkheid om u thuis te bezoeken.

Privacy
Wie sessies bezoekt en wat er plaatsvindt is strikt vertrouwelijk. Hierdoor kan werkelijk alles vrijuit besproken worden. Lees de beroepscode voor meer informatie en uitzonderingen.

 

 

 

Kijk ook op https://www.checkjestress.nl