NARRATIEVE THERAPIE

Narratieve therapie/ 'De verhalen die we leven'


Wat is Narratieve therapie?

 

Narratieve therapie veronderstelt dat onze identiteit gevormd wordt door de herinneringen van ons leven die we in de vorm van het levensverhaal vertellen.

Een narratieve therapeut wil cliënten helpen om dat verhaal zo volledig mogelijk te vertellen, zodat ze nieuwe betekenis met betrekking tot zichzelf kunnen vinden.

Het onderzoeken van het eigen verhaal leidt tot het herdefiniëren van jezelf en de eigen identiteit.

De therapeut en cliënt onderzoeken ook wat gevolgen van verschillende verhalen zijn voor de cliënt en zijn of haar omgeving. Zo creëren ze afstand tussen 'het probleem' en 'de cliënt'.

Cliënten zijn geen probleem, maar hebben misschien wel een probleemverhaal.

 

In februari 2019 start er een 8 weekse cursus 'DE VERHALEN DIE WE LEVEN' & MINDFULNESS'.

 

Narratieve therapie en Mindfulness vullen elkaar aan, omdat je kumt leren je verhalen niet als absolute waarheden te zien, maar als veronderstellingen over wat er gebeurd is (constructen) waarmee je betekenis kunt geven aan het heden.